¦roda 27 Wrzesień 2023 1:07


Drób      Pasze


Najłatwiejszym, a jednocze¶nie najbardziej skutecznym sposobem żywienia ptaków jest podawanie specjalistycznych mieszanek paszowych. Żywienie takimi mieszankami zapewnia optymalne wykorzystanie zawartych w nich składników pokarmowych, niezbędnych do produkcji jaj, jak i do budowy odpowiedniego umię¶nienia brojlerów, a jednocze¶nie pozwoli unikn±ć błędów zwi±zanych z niedoborem składników pokarmowych.

Oferujemy w sprzedaży pasze dwóch renomowanych firm zajmuj±cych się produkcja pasz, t.j. Nutrena - Cargill Sp. z o.o. oraz Provimi - Rolimpex S.A. .
Dostępne s± pasze dla każdego gatunku drobiu oraz każdej grupy wiekowej. Zapewniamy konkurencyjne ceny i zapraszamy do współpracy.

Projekt i wykonanie Mystical. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kraków 2005
reklamowy.biz Push 2 Check Preparaty dla drobiu