Czwartek 30 Listopad 2023 14:51
Przygotowanie pomieszczeń do wychowu

Najlepiej i najwygodniej wychowywać kurczęta w specjalnym, do tego przeznaczonym, pomieszczeniu, tzw. wychowalni. Może ją równie dobrze zastąpić ogrzewana budka, mało używane pomieszczenie w domu lub kurnik po przeniesieniu dorosłych kur, ale bardzo dokładnie sprzątnięty, wybielony i wydezynfekowany. Ponadto musi być suchy, szczelny, bez przeciągów - z możliwością wietrzenia. Do ogrzewania piskląt w pierwszych tygodniach odchowu używa się tzw. sztucznej kwoki. Najczęściej stosowana i wygodna w użyciu jest lampa z promiennikiem podczerwieni. Jeden promiennik o mocy 250 W wystarcza na ogrzanie 50 - 80 piskląt. Jeśli wychów planuje się rozpocząć w okresie od stycznie do marca, trzeba zapewnić dodatkowe ogrzewanie, aby temperatura w pomieszczeniu nie była niższa niż 24 stopnie Celsjusza. Przy wychowie kurcząt z lęgów późniejszych, kiedy temperatura zewnętrzna jest już znacznie wyższa, jako źródło ciepła wystarcza zazwyczaj lampa z promiennikiem podczerwieni. W pierwszych dniach ważne jest, aby kurczęta nie oddalały się zbyt daleko od żródła ciepła, nie gubiły w kątach i nie marzły. Warunkiem prawidłowego wychowu piskląt jest ogrzanie pomieszczenia i ściółki przed wstawieniem i utrzymanie wymaganej temperatury powietrza. Temperatura ściółki przy zasiedleniu wychowalni pisklętami powinna wynosic minimum 31 stopni Celsjusza. W pierwszych tygodniach kurczęta wymagają szczególnie dużo ciepła, ale wraz z wiekiem temperatura stopniowo obniża się. W zależności od pory roku i temperatury powietrza na zewnątrz budynku, kurczęta korzystają z dodatkowego źródła ciepła zwykle przez okres od 4 do 8 tygodni.

Należy pamiętać, że do 10 dnia życia można utrzymywać nawet od 40 do 50 piskląt na jednym metrze kwadratowym posadzki. Na mniejszej powierzchni łatwiej zapewnić pisklętom optymalną temperaturę. Do wieku 4 tygodni obsada ptaków może wynosić 25 sztuk, a starszych 14 sztuk na jeden metr kwadratowy.

Ocena piskląt

Pisklęta jednodniowe ocenia sie pod względem kondycji zdrowotnej, wyglądu puchu, pępowiny i odbytu, dzioba oraz nóg. Zdrowe pisklę powinno być ruchliwe, a jego masa nie mniejsza niż 32 gramy. Powinno mieć skrzydła przylegające do ciała, prawidłowo wciągnięty woreczek żółtkowy, zagojoną pępowinę, brzuszek suchy, a odbyt nie zalepiony kałem. Puch musi być suchy i błyszczący, nie może być pozlepiany, szorstki lub zmatowiały. Dziób, nogi i palce muszą być proste, bez skrzywień, natomiast oczy żywe i błyszczące.

Postępowanie z kurczętami

Po przywiezieniu piskląt do wychowalni umieszcza się je pod sztuczną kwoką, gdzie następnie przez pół godziny powinny odpoczywać. Do poidełek nalewa się czystą, przegotowaną wodę o temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Dobrze jest podać do picia napar z ziół (rumianek, mięta, kwiat lipy). W tym czasie uważnie obserwuje się zachowanie piskląt. Jeśli temperatura pod kwoką jest prawidłowa to same rownomiernie rozmieszczają się na całej powierzchni. Jeśli jest za gorąco, starają się uciec od źródła ciepła i skupiają się na obrzeżach. Natomiast gdy jest zbyt chłodno, zbijają się pod lampą w ciasną gromadę. Innym praktycznym, a także łatwym sposobem jest sprawdzenie ciepłoty łapek piskląt - dotykamy nimi własnej szyi (skóra szyi jest bardziej wrażliwa na temperaturę niż skóra dłoni). Jeśli łapki są ciepłe to temperatura jest właściwa, a kiedy są zimne to pisklęta są wyziębione. W razie potrzeby temperaturę pod promiennikiem regulujemy przez zmianę wysokości zawieszenia lampy.

Jeśli nie korzystają z poidełek, można dziobek każdego z nich zanurzyć w wodzie, po czym głowę lekko przechylić do tyłu, aby płyn dostał się do przełyku. Po napojeniu podaje się paszę, najlepiej suchą, w karmidełkach, na tackach, deseczkach lub wytłaczankach.Sprzęt pisklęcy stosuje się do czasu, aż nauczą się korzystać z karmideł i korytek przeznaczonych dla starszych ptaków.

Żywienie

Najwygodniejsze w stosowaniu są mieszanki pełnoporcjowe. Są przeznaczone do wyłącznego stosowania na sucho (jako jedyne pożywienie). Zapewniają one pokrycie potrzeb na wszystkie składniki pokarmowe, zmieniające się w zależności od wieku ptaków. zaletą żywienia takimi mieszankami jest łatwość w stosowaniu, jak i w ich zadawaniu, gdyż podawane są ptakom zwykle do woli. Należy pamiętać o zapewnieniu ptakom dostępu do czystej, zmienianej co 8 godzin lub częściej wody.


Życzymy powodzenia w wychowie!


Sposób postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia ptasiej grypy:

- pomieszczenie gdzie będą przebywać pisklęta, oczyścić i zdezynfekować powszechnie dostępnym środkiem dezynfekcyjnym ( 2 % roztwór virkonu, 20% roztwór wapna chlorowanego lub 5% roztwór chloraminy) przed wejściem wystawić maty dezynfekcyjne lub grubą tkaninę nasączoną środkiem odkażającym, zabezpieczyć pomieszczenie przed dostępem dzikich ptaków. Tanie i łatwe do stosowania środki odkażające nabyć można w każdej lecznicy weterynaryjnej.
- kupować pisklęta w sprawdzonym źródle tj. Zakładzie Wylęgu Drobiu.
- pisklęta z Zakładu do miejsca przeznaczenia transportować w pojemnikach jednorazowego użytku lub w pojemnikach wielokrotnego użytku uprzednio zdezynfekowanych,
- w trakcie wychowu piskląt przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nosić odzież ochronną i zabezpieczać drogi oddechowe. Po kontakcie z ptakami myć ręce wodą z mydłem lub innym detergentem zawierającym alkohol. Na bieżąco dezynfekować pomieszczenia, nasączać maty oraz nie dopuszczać do kontaktu z dzikim ptactwem.
- obserwować stan zdrowia ptaków, w razie wszelakich nieprawidłowości poinformować o tym fakcie lekarza weterynarii.
- produkty drobiarskie tj. mięso i jaja spożywać po przeprowadzeniu obróbki termicznej (gotowanie, smażenie, pieczenie).
- nie spożywać surowego lub niedogotowanego mięsa oraz jaj (wirus ginie w temperaturze 70 stopni Celsjusza).
Projekt i wykonanie Mystical. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kraków 2005
reklamowy.biz Push 2 Check Preparaty dla drobiu